Januar 2017 hadde vi ute en spørreundersøkelse til våre medlemmer. Resultatene har vi oppsummert under