Vårt medisinske team

Litt om teamet

image46099-0x800.jpg

Christina Omfjord

Tlf: 412 64 420

Epost: post@motorikken.no

2-løp-mandal-16.jpg

EINIER VAN DER SPEK

Tlf 913 80 259

Epost: reinier@fk-krs.no

Bakgrunn
Jeg begyntemedløpingforca 10 år sidenog synesdet erenfantastisk idrett.

Ti kilometerog halvmaraton passermeg best og jeg trener3-4 gangerperuke.

Tidligere harjegværtlandeveisyklist i mangeår, bådei NederlandogheriNorge.

Om vinterenlikerjegå variereløpingen medlangrenn og pleierå deltai en ellerflerekonkurranser.

Heltsiden1990 dajegbleferdig som fysioterapeut harjegvært interesserti å hjelpe folk som driver medtrening.

Har etter hvert opparbeidet endel erfaringmedbehandlingavskaderi fot, kne oghofte.

Testingvhaspeilkasseogløpestilsanalyse på mølla avslører ofte avvik i ankel og fotsom harbetydningforløpeskader

Desiste 15 år harjeglagetindividuell tilpassededynamiske innleggssåler slik at jeg kan korrigereslikeavvik.

Innleggssålerkan da blien del av etbehandlingsforløp.

Ellersleggerjegmyevektpå å finneårsaken til skaderog ikkeminsthvafolk selv kan gjøreforå bli kvittplagene.

Jeg jobberpå Fysioklinikken Kristiansand , Gyldenløvesgate 5 iKristiansand.

Tagjernekontakt på 91380259 eller reinier@fk-krs.no hvis du slitermedskader!

 

 

280be44e1c40a707f32e5ba8fb2ea012c.jpg

Kristian Nordgård

Christian Nordgård er utdannet kiropraktor, ved Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England. Han har arbeidet ved flere klinikker i Førde, Lillesand, Søgne og Kristiansand, og med det bygget seg opp lang erfaring på behandling av plager knyttet til kroppens bevegelsesapparat - nerve, muskel og ledd. 

Christian arbeider til daglig som kiropraktor ved Sentrumklinikken og også kiropraktor i Go Helgs helsepanel. Han skriver helsesartikler knyttet til sitt fagområde og hver fjerde lørdag kan man lese artikler i Go Helg om forskjellige temaer knyttet til kroppens bevegelsesapparat. 

Tlf: 901 99 107